رییس جدید موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان معرفی شد. ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ... طی حکمی از سوی وزیرآموزش و پرورش مهدی فیض عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی به... ادامه مطلب.