نشست صمیمی نماینده قوچان با اساتید و کارکنان دانشگاه (درج در سایت وزارت علوم ) .... در دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان به زمین زده شد ( درج در سایت وزارت علوم ) ... رونمایی تابلو یادبود ساختمان 1500 متری آزمایشگاه ها و کارگاه ها با یاری خیر ... برگزاری کارگاه های آموزشی مقررات انتظامی اعضای هیات علمی و آئین نامه تخلفات اداری ...