کنفرانس ها. اولین کنفرانس کاربری و راهبری ماشین آلات راهسازی و معدنی.