شهر امین شهر و دهستان‌های حسین‌آباد و بیاض از دیگر نقاط این شهرستان هستند. ... وجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، دانشگاه علمی کاربردی امینشهر و پیام نور در این شهر ...