6 مارس 2013 ... 1- برای ورود به سامانه به آدرسedu.uast.ac.ir مراجعه نمایید ... که سیستم آموزشی سجاد یک سیستم متمرکز آموزشی متعلق به دانشگاه جامع علمی کاربردی ...