رشته های موجود دانشگاه علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران ... 1, امور کتابداری و اطلاع رسانی, حسابداری مالی, عمران - ترافیک شهری, اینترنت و شبکه های گسترده.