1 نوامبر 2016 ... رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان‌شرقی از تحصیل 11 هزار ... وابسته به واحد استانی در تیکمه داش و شبستر وجود دارد، که آماده واگذاری ...