قبرستان سلیمان داراب (آرامگاه میرزا کوچک جنگلی) ... موزه سردارجنگل - خانه میرزا کوچک خان جنگلی ( واقع در محله استادسرا) .... دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گیلان