هدف اين وب سايت دسترسي ساده کاربران به وب سايت دانشگاه هاي مختلف است. .... چاپ کتاب اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی توسط انتشارات Wiley .... دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز ... دانشگاه امام حسين (ع) ... دانشگاه جامع علمي - کاربردي خراسان.