در میان 2400 دانشگاه اعم از دولتی، آزاد، علمی کاربردی، فنی حرفه ای، پیام نور و. ... شرایط عمومی برای پذیرش در دانشگاه امام حسین(ع)، که متشکل از دانشکده‌های افسری و  ...