12 دسامبر 2016 ... بندرعباس - ایرنا - به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و هفته وحدت ، جشنواره غذاهای محلی دانشجویی دوشنبه در دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی هرمزگان ...