29 سپتامبر 2016 ... شهید محمود نریمانی دانشجوی مقطع کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج دانشگاه جامع علمی کاربردی بود که ۱۰ ...