دفتر اسناد رسمی 191 رشت, حسین جمشیدی نشرودکلی, رشت كمربندي شهيد بهشتي نرسيده به فلكه گاز و دانشگاه علمي كاربردي مجتمع سپهر طبقه دوم واحدچهار - کد ...