هزینه های دانشگاه علمی کاربردی برای ترم مهر 92 اعلام گردید. شهریه ثابت گروه صنعت دوره مهندسی فناوری (کارشناسی ناپیوسته ترمی) 266 هزار تومان و کاردانی فنی  ...