13 سپتامبر 2016 ... دانشجویان محترم می‌توانند جهت دانلود فایل چارت دروس کاردانی حرفه ای امور بانکی و سرفصل دروس مصوب این رشته در دانشگاه جامع علمی-کاربردی از ...