ضمن خوش آمد گویی به شما دانشجویان عزیز سامانه کتابخانه آنلاین دانشگاه (کاد) به عنوان اولین کتابخانه آنلاین ارا‍‍‍‍‍یه شده در دانشگاه های استان فارس جهت رفاه هرچه بیشتر ...