دانشگاه امام حسین از طریق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی برق ... مثل: طراحی کاربردی، مخابرات رمز و سیستم، دانشجو با شرایط بورس می‌پذیرد.