علمی کاربردی معماری. علمی کاربردی حسابداری. مهندسی تکنولوژی ... آدرس مؤسسه : سپاهان شهر- انتهای بلوار غدیر- انتهای بلوار پاسداران جنوبی. تلفن : ۲ و ۳۶۵۳۰۲۴۱ ...