مرکز آموزش صنعت هوانوردی مشهد . 153 likes. College & University.