6 نوامبر 2016 ... مدیر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۷۱۷ ... تکنسین‌های حرفه ای قرار دادند امری که جالی آن امروز در دانشگاه های ما خالی است. .... سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ازسازمان های موفق است وخدمات خوبی به مردم اصفهان ارائه می دهد .... کلیه مطالب این سایت متعلق به وب سایت اطلاع رسانی جوان بوده و ...