10 دسامبر 2016 ... کرج -ایرنا- برترین های هفته پژوهش در البرز که از 16 لغایت 20آذرماه جاری ... دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو، دانشگاه علمی کاربردی قند کرج، ...