30 نوامبر 2016 ... مرکز آموزش علمی کاربردی پارت لاستیک. Keywords: گروه صنعتی پارت, پارت لاستیک, اورینگ لاستیکی, pluast, پارت لاستیک علمی کاربردی.