22 سپتامبر 2015 ... زهره شنگی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران کرج علمی کاربردی استان البرز , ... مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان البرز.