12 سپتامبر 2012 ... ثبت نام بدون کنکور واحد 41 دانشگاه جامع علمی - کاربردی در رشته ها زیر: ... شهرداری تهران · بانک توسعه تعاون · عصر اقتصاد · فرهیختگان.