26 ژوئن 2007 ... گروه آزمون وسنجش: شرايط و ضوابط ششمين مرحله پذيرش دانشجوي دوره هاي کارداني علمي - کاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي اعلام شد.