2 ا کتبر 2016 ... استان کرمان، در جنوب شرقی ایران است و در واقع ۱۱ درصد از خاک کشور را به خود ... کرمان; دانشگاه پیام نور کرمان; مرکز آموزش علمی کاربردی بلدالامین ...