دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 49 تهرا, جنت آباد شمالی بلوار المهدی ... مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو, شاهین شمالی جنب پارک بزرگمهر خیابان ...