به اطلاع کلیه شرکت کنندگان طرح فراگیر دانشگاه پیام نور آزمون آذر ماه سال 92 می رساند: ... توسط مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد. ... 65, نوآوران. 66, نوآوران عصر دانش. 67, نويد پارس جنوب. 68, نوين صدر اسپادانا ... با گرايش وزارت بنيادين در واحد جهرم و رشته مهندسي كشاورزي با گرايش اقتصاد ...