اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران اداره کل ... [۹۳/۱۱/۲۶] مرکز آموزش علمی کاربردی فنی وحرفه ای شرفدارکلای ساری ...