... اقتصاد مقاومتی ، آموزش مهارتی در آستانه دهه فجر در مزکزشماره 3 ساری برگزارشد. تاریخ: 13/11/1395 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری .