ساری به سه منطقهٔ شهری تقسیم می‌شود و طبق سرشماری ۱۳۹۰، جمعیت آن ۲۹۶٫۴۱۷ نفر بوده‌است. .... چند گمانه‌زنی غیر علمی در این مورد وجود دارد که عبارت است از: یونانیان باستان آن را ..... دانشگاه علوم پزشکی مازندران · دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ... مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هنر · مؤسسه آموزش عالی سازه‌های سنگین مازندران ...