نام :مرکز آموزش علمی - کاربردی خبر. تلفن :38468077-9. آدرس :بلوار شهید منتظری ( تلویزیون) - حد فاصل سه راه بعثت و میدان فلسطین-پلاک 84. نمایر : 38468076.