... آبان 92, 92, آبان94, 94, موجود, کمه, سمیرم, سمیرم, تهران مرکز آموزش شهید زمانپور ... 94, موجود, مهاباد, اردستان, اردستان, دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان.