»بازدید رئیس واحد یادگار امام (ره) شهر ری و اعضای هیات رئیسه از امتحانات پایان ... دفتر انتشارات علمی ... »قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع دکتری؛ زمان برگزاری آزمون جامع ریاضی کاربردی، ... همایش بین المللی کارآفرینی، کسب و کار حرفه ای و فروش.