1 ژانويه 2017 ... اطلاعیه سرپرست مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران ... كانون سردفتران و دفترياران، علي جليليان، سرپرست مركز علمي كاربردي كانون ... سردفتر و دفتريار كه داراي كد مدرسي از دانشگاه جامع علمي كاربردي هستند و تاكنون ...