به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی هتلداری برگزاری کارگاه ... نشست مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری با مدیران هتل های بزرگ غرب ...