11-علمی کاربردی حسابداری, کارشناسی ناپیوسته, مدرک کاردانی پیوسته، کاردانی ... دیپلم چهارساله نظام قدیم هنرستان در رشته های اداری، بازرگانی، بانکداری، ...