9 مارس 2016 ... ئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم با اشاره به جزئیات کامل جذب هیات علمی در ... جذب هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه ها تا ساعت ۲۴ .... پارسیان پودمانی علمی کاربردی 93 استخدام دولتی استخدام استانداری ...