29 آگوست 2016 ... کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران، برای سال تحصیلی 1396- 1395 ... نمایشگاه علمی، فرهنگی و هنری دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در واحد بروجرد ... سخنرانی 4 دانشجوی بسیجی در نماز جمعه های استان تهران ...