تهران-نتایج آخرین آزمون های ورودی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه عمر بیمه ایران اعلام شد ... مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران برای بهمن ماه .... شرکت سهامی بیمه ایران ، ( شنبه 15 آبان ) با حضور مدیران ستادی و استانی در ... پذیرش دانشجویان جدید درمرحله تکمیل ظرفیت مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران.