درباره موسسه ... معرفی رشته های مرکز آموزش علمی کاربردی پیشتازان آئین زندگی / ویژه علاقمندان به ثبت نام ... واحد فارغ التحصیلی مرکزآموزش علمیکاربردی پیشتازان آیین زندگی اطلاعیه ای ویژه فارغ التحصیلان بهمن ۱۳۹۵را صادر کرد .