اخبار دانشگاه & اطلاعیه ها ... ناجا از طریق آمادگی جسمانی است می تواند امنیت را برقرار نماید ... پژوهش و توان علمي لازمه پليس حرفه اي است/ محصولات دانشگاهي بايد جنبه عملياتي و کاربردي پيدا کند ... برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (15 الی 25 اردیبهشت); مدارک مورد  ...