زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی برای دو ورودی مهر و بهمن متغیر است که برای ... های بدون کنکور ( بدون آزمون ) مقطع کارشناسی (کاردانی به کارشناسی) دانشگاه علمی ...