هیات علمی رشته حسابداری جناب آقای روح الله جوادی می باشند. داخلی 131پل ... آدرس محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز محلات ... 6- تدریس در دانشگاه علمی کاربردی نیم ور.