آغاز ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ... برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان .