20 آگوست 2013 ... دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 در مقطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون از ... علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی ...