1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541 صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱ تلفن تماس: ...