ورود. تعداد بازديد : 50832; چهارشنبه 1387/6/27; تاريخ : ... تا ساعت 19 هر یک از روزهای مذکور نسبت به توزیع مدارک ثبت نام اینترنتی داوطلبان دوره های مذکور اقدام شود. ... داوطلبان متقاضی ثبت نام در پذیرش دوره های کاردانی علمی - کاربردی پودمانی ... طبق خبرهای رسیده شهریور ماه سال جاری دفترچه پودمانی دانشگاه علمی و کاربردی از طریق ...