14 ژانويه 2016 ... اعطای سبد کالا به دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور ... اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درباره شهریه دانشجویان شاهد · دریافت 63 درصد کارت شرکت در ...