23 فوریه 2015 ... معاونت فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها با همکاری دفتر نهاد رهبری ... قابل توجه دانشجويان متاهل، جهت دريافت دو بسته سبد کالاي اهدائي دولت و .... مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار (ناپیوسته) · علمیکاربردی حسابداری.